Lidmaatschap

T.V. Attila heeft in vergelijking met andere clubs in Utrecht lage contributiekosten. Dat komt door onze organisatie en banen. Sinds 2021 hebben we een wachtlijst. Je kunt je met het formulier op de pagina ‘lid worden?’ inschrijven voor onze wachtlijst. Dit schept geen verplichtingen; je kunt altijd beslissen of je echt lid wilt worden. Leden met een volledig lidmaatschap krijgen voorrang op introductieleden.

Volledig lidmaatschap (1 april 2021 t/m 31 december 2021)

Type Tarief
Senior lid (18 jaar en ouder) € 120
Junior lid (t/m 17 jaar) € 60
Senior lid rolstoel € 78
Eenmalige inschrijfkosten € 18

 

Met een volledig lidmaatschap kun je allereerst zo vaak tennissen als je wil op de banen van T.V. Attila. Reserveren kan via je computer of telefoon. Met een volledig lidmaatschap kun je daarnaast meedoen aan de zomertennislessen (april t/m september) en wintertennislessen (oktober t/m februari). Tevens word je als volledig lid ingeschreven bij de KNLTB, zodat je mee kan doen aan de KNLTB voorjaarscompetitie in april en mei, de KNLTB najaarscompetitie in september en oktober en aan KNLTB-toernooien. Let op dat je je al in februari moet opgeven voor zomertennislessen en de voorjaarscompetitie (en dus ook dan al lid moet zijn), en dat als je je opgeeft voor winterlessen je ook zeker weet dat je het volgende jaar lid blijft.

Wat als ik niet in januari start?
Indien je later in het jaar start, dan betaal je naar rato voor de resterende maanden van het jaar inclusief de maand waarin je lid wordt. Voorbeeld: als je vanaf 14 juli volledig lid wil worden betaal je voor 6 maanden volledig lidmaatschap € 80 (120 * 4/9 = 80) voor de periode juli t/m december.

Hoe zit dat met april en december?
Dat is een tijdelijke situatie. Lees hieronder meer bij '2021 afwijkend seizoen'. 

Volledig lidmaatschap met U-pas

Type Tarief
Senior met U-pas 50% van de contributie via U-pas en 50% door het lid zelf
Junior met U-pas 100% van de contributie via U-pas

 

In Utrecht kennen we de U-pas, een gratis pas om bijvoorbeeld te kunnen sporten voor mensen met een laag inkomen. Deze kun je inzetten bij T.V. Attila. Je krijgt korting op het tarief, maar verder heb je alle voordelen van een volledig lidmaatschap.

Regeling werkzaamheden (€45-regeling)

Elk senior volledig lid tekent bij inschrijving voor een jaarlijkse extra bijdrage van € 45. Wanneer je aan het einde van het seizoen (januari t/m december) minimaal 7 uur aan werkzaamheden (bijvoorbeeld in een commissie, evenement organiseren bij Attila of schoonmaakdag) voor de vereniging hebt verricht, dan zal het bedrag van € 45 niet worden afgeschreven van je bankrekening. Op deze manier stimuleren we leden om werkzaamheden voor de club te doen. Het is ook mogelijk om de werkzaamhedenverplichting jaarlijks af te kopen. Maak dan aan het begin van het seizoen een bedrag van € 45 over op rekeningnummer NL71RABO0362351007 t.n.v. TV Attila met als omschrijving "afkoop werkzaamheden seizoen 20## + naam van de betaler". Ook in dit geval wordt dit bedrag niet op grond van de machtiging geïncasseerd.

Introductielidmaatschap voor 3 maanden

Type Tarief
Introductielidmaatschap € 50
Introductielidmaatschap + 4 lessen (o.b.v. beschikbaarheid) € 79

 

Met een introductielidmaatschap kun je 3 maanden onbeperkt tennissen bij Attila. De 4 introlessen zijn bedoeld voor mensen zonder tenniservaring. Je krijgt echt de beginselen van het tennissen geleerd. Momenteel gaan mensen met een volledig lidmaatschap voor bij het aanbieden van lessen. We kunnen je dus niet garanderen dat je meteen introles kan volgen.  Een introductielidmaatschap kan maar 1 keer aangegaan worden, na afloop wordt gevraagd of je wil stoppen of dat je volledig lid wil worden.

Opzeggen

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van de ingangsdatum t/m 31 december van het lopende jaar en wordt automatisch verlengd. Opzegging voor het volgende jaar moet schriftelijk of per e-mail aan de ledenadministratie op uiterlijk 30 november van het lopende jaar plaatsvinden. Opzeggen na deze datum betekent dat je € 20 bondskosten moet betalen, omdat de vereniging die dan verschuldigd is aan de KNLTB.

Niet-leden introduceren

Type Tarief
Introducé per keer €5


Als lid mag je per jaar maximaal 10 keer een introducé uitnodigen door digitaal een baan te reserveren en daarbij te kiezen voor ‘introducé’. Gezien de drukte op de club is dit niet mogelijk op doordeweekse dagen tussen 16.00 uur en 21.00 uur. Leden die graag met elkaar willen tennissen, gaan op deze piektijden voor.

Vragen?

Heb je verder nog vragen over het lidmaatschap? Stel ze via [email protected]

2021 creativiteit en nspiratie ideeën concepten met gloeilamp op pastelkleurachtergrond - 2021 stockfoto's en -beelden

Let op: 2021 eenmalig afwijkend seizoen

Op de ALV van 19 januari 2021 is besloten om over te gaan van een verenigingsjaar dat van 1 april t/m 31 maart het volgende jaar loopt, naar een verenigingsjaar dat van 1 januari t/m 31 december van hetzelfde jaar loopt. Dit betekent voor 2021 het volgende:

· TV Attila kent eenmalig een seizoen van 9 maanden i.p.v. 12 maanden, dat van 1 april 2021 t/m 31 december 2021 loopt. Voor dit seizoen gelden eenmalig (naar rato) afwijkende tarieven voor een volledig lidmaatschap, zoals opgenomen in de tabel hierboven. Bijvoorbeeld: een volledig lidmaatschap voor 12 maanden t/m 31 maart 2021 was voor seniorleden € 160. Nu eenmalig €120.

· De regeling werkzaamheden (€45-regeling, hierboven beschreven) wijkt ook eenmalig naar rato af. Voor het seizoen 1 april 2021 t/m 31 december 2021 geldt dat als je niet minimaal 5 uur werkzaamheden hebt verricht (i.p.v. 7 uur) er aan het einde van het seizoen € 34 zal worden afgeschreven (i.p.v. € 45).

· De tarieven voor 2022 worden op de volgende ALV vastgesteld (eind oktober 2021, precieze datum volgt)

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

Mail ons

T.V. Attila

Tirionlaan 1c
3528 BM Utrecht