Terug naar overzicht

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Clubhuis T.V. Attila
30-11-2023 20:00 - 30-11-2023 21:00
17
Renata Fonville, Sandra Korsten, Anne Moerman, Thomas Paus, Bas van Vlodrop, Joerie Nijhuis

Op donderdag 30 november om 20.00 uur is de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) in het clubhuis. Laat jij ook je stem horen? Wees welkom! Na afloop is er natuurlijk gelegenheid om een drankje te doen. Uiterlijk twee weken van tevoren versturen we de agenda en de stukken. Deelname aan de ALV telt voor 1 uur mee voor de €45-regeling.

//
The date for the yearly general members meeting (ALV) has been set: Thursday November 30 from 20:00 at the Attila clubhouse. Two weeks beforehand at the latest we will send the agenda and documents. Attending the ALV earns you 1 hour for the €45-arrangement.

Agenda:

  1. Opening

Vaststellen notulen vorige ALV
Ruimte voor mededelingen

  1. Bestuur // Board

Dechargeren en installeren van vertrekkende en nieuwe bestuursleden → stemming over installeren nieuwe bestuursleden*

  1. Terugblik 2023 // Review of 2023

Terugblik op wat er in 2023 is gebeurd

  1. Commissies // Committees

Stilstaan bij huidige commissies

  1. Vooruitblik vanuit het bestuur // Preview from the board

Vooruitblik op wat er moet gebeuren in 2024 aan o.a. het pand en werven bestuursleden en wat voor plannen er zijn mede op basis van input vanuit commissies

  1. Financiën // Finances

Toelichting door penningmeester op:
-Rekening 2022
-Tarieven 2024 vaststellen → stemming over verhoging tarieven* 

Het bestuur stelt voor om de €45-regeling te verhogen naar €55, het jeugdlidmaatschap te verhogen naar €115 (dit is inclusief deelname aan lessen, competitie en lesmaterialen) en het daglidmaatschap te verhogen naar €120 (ma-vr tot 17:00, za-zo hele dag, inschrijven voor competitie is niet mogelijk)
-Begroting 2024 en financiële balans

  1. Rondvraag // Ask around

  2. Sluiting

* Alle seniorleden van Attila hebben tijdens de ALV het recht te stemmen over het wel of niet installeren van voorgedragen bestuursleden en over verhoging van tarieven voor contributie. // During the ALV, all senior members of Attila have the right to vote on whether or not to install nominated board members and on increasing contribution rates.

Aanmelden kan via de KNLTB Clubapp
  Terug naar overzicht

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

Mail ons

T.V. Attila

Tirionlaan 1c
3528 BM Utrecht

KVK-nummer

40480659