Tropical Happy Slam was een zonnig succes

07 september 2022


[ENGLISH BELOW]

Van 28 augustus tot en met 4 september vond het jaarlijkse Attila Happy Slam toernooi plaats. Het was een groot succes met veel gezelligheid en een recordaantal deelnemers. Op zondag is er geknokt voor de titel van clubkampioen op verschillende onderdelen. Maar ook in en rondom de kantine was de hele week veel te beleven. Het thema was dit jaar tropical en dat paste perfect bij deze zonnige week. Dit waren de winnaars.

Enthousiast
Aan de Happy Slam mogen alleen leden van T.V. Attila meedoen. Dit jaar nam een recordaantal van ruim 70 leden deel - een megaklus voor hoofd planning & control Orazio. Zij speelden enkels en dubbels op hun eigen niveau gedurende de hele week en werden daarbij enthousiast aangemoedigd. Eén finalist werd zelfs de hele week bijgestaan door een complete vriendengroep. Sommige leden vroegen zich vertwijfeld af of zij in totaal wel zoveel vrienden hebben.. 

Escape Room en tropical party
Naast tennis zorgt de commissie, bestaande uit José, Ellen, Orazio, Laura, Aashish en Thomas, er ook altijd voor dat de Happy Slam een gezellige week is. Zo kon er ontsnapt worden uit de kleedkamers via een zelf ontworpen escaperoom. De snelste deelnemers werden zelfs gehuldigd tijdens de finaledag! Op vrijdag is er met tropische drankjes in de hand  heerlijk gedanst. Er zijn flinke katers gerapporteerd op zaterdag. Op zondag kon iedereen met een bordje BBQ in de schoot kijken naar de prijsuitreiking, uiteraard met veel Spaanse flair uitgevoerd door José. Alles was perfect geregeld met veel dank aan deze enthousiaste (deels nieuwe) commissie! 

(tip: als je dit in de app leest, klik dan even op de foto bovenaan om te sliden voor de rest van de foto's!)

Open dubbeltoernooi
Naast de Happy Slam wordt bij T.V. Attila ook jaarlijks een open dubbeltoernooi georganiseerd. Leden van andere clubs zijn dan welkom, maar we hopen natuurlijk dat ook weer veel van onze eigen leden meedoen en er met de winst vandoor gaan! We houden je op de hoogte van dit toernooi.
 
=== ENGLISH ===

From August 28 to September 4, the annual Attila Happy Slam tournament took place. It was a great success with lots of fun and a record number of participants. On Sunday players battled for the title of club champion on several events. But also in and around the canteen there was much activity all week. This year, the theme was 'tropical' and that fitted perfectly with this sunny week. This were the winners.

Enthusiastic
Only members of T.V. Attila are allowed to participate in the Happy Slam. This year a record number of over 70 members participated - a huge task for master planning & control Orazio. They played singles and doubles at their own level throughout the week and were enthusiastically encouraged. One finalist was even joined all week by a complete group of friends. Some members wondered desperately if they had that many friends in total..

Escape Room and tropical party
Besides tennis the committee, consisting of José, Ellen, Orazio, Laura, Aashish and Thomas, always makes sure that the Happy Slam is a fun week. The participants could escape from the dressing rooms with a self-designed escaperoom. The fastest participants were even honored during the final day! On Friday there was great party with tropical drinks in hand. Big hangovers were reported on Saturday. On Sunday, with a plate of BBQ in their laps, everyone could watch the award ceremony, of course performed with a lot of Spanish flair by José. Everything was perfectly organized with many thanks to this enthusiastic (partly new) committee! 

Open doubles tournament
Besides the Happy Slam, T.V. Attila also organizes an annual open doubles tournament. Members of other clubs are welcome, but of course we hope that many of our own members will participate as well and win the tournament! We will keep you informed about this.  

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

Mail ons

T.V. Attila

Tirionlaan 1c
3528 BM Utrecht

KVK-nummer

40480659