Banen en reglement

T. V. Attila beschikt over 4 zgn. Porous Kushion Kourt - banen. Die bieden de voordelen van hardcourt banen: er kan het hele jaar op gespeeld worden, is waterdoorlatend en heeft een regelmatig oppervlak. Maar door de demping is het vriendelijker voor de gewrichten dan bijvoorbeeld mateco-banen.
Mocht u 's avonds als enige op de baan zijn, dan kunt u zelf de lichten zonodig aan en in iedere geval uit doen.

Tijdens de competitieperioden in het voorjaar (van april tot begin juni op vrijdagavond, zaterdag vanaf 10.00 uur en zondag vanaf 10.00 uur) en in het najaar (half september tot half oktober op zaterdagmiddag) zijn vaak, maar niet altijd, 2 of 4 banen gereserveerd voor de competitie.


foto: Lilian van Rooij

foto: Lilian van Rooij

Reglement en digitaal afhangbord

T.V. Attila is een kleine vereniging. Hoewel er veel dingen 'vanzelf' lopen is het nodig om een baanreglement te hebben waar wij elkaar aan kunnen houden indien dit nodig is. Het baanreglement: de basisprincipes van het gebruik van de tennisbanen van Attila. We hebben ze voor u onder elkaar gezet. 

 1. Elk lid van T. V. Attila krijgt een pasje van de KNLTB. Introductieleden krijgen een tijdelijke pas.
 2. Wanneer u komt tennissen hangt u af op het digitale afhangbord in de hal van het paviljoen. U hangt af op de eerstvolgend beschikbare baan en tijdstip of desgewenst op een andere baan of tijdstip.
 3. U mag minimaal een half uur spelen.
 4. Binnen dat halfuur kunt u niet voor een volgende periode afhangen.
 5. U mag net zo lang doorspelen totdat u wordt afgehangen.
 6. U kunt alleen afhangen als u aanwezig bent; reserveren via internet is niet mogelijk.
 7. Na 23.00 uur wordt er niet meer gespeeld. De laatste afhangbeurt is derhalve om 22.30 uur.
 8. Als het op een avond erg druk is, is het wel zo plezierig als er gedubbeld in plaats van geënkeld wordt. Een enkelpartijtje dat al is begonnen voor de drukte, mag uiteraard gedurende de lopende speeltijd worden uitgespeeld.
 9. Als er spelers op de baan staan die daar volgens het afhangbord geen recht op hebben, dan staat het een ieder ander lid van Attila vrij om van de baan gebruik te maken.
 10. Als u spelers gaat afhangen is het te doen gebruikelijk hen ongeveer 5 minuten voor hun speeltijd om is, te waarschuwen. Zij hebben dan 5 minuten om de game af te maken.
 11. Introducées dienen door een lid van Attila vooraf aangemeld te worden bij de ledenadministratie (attila.leden@gmail.com). Die zorgt ervoor dat de introducée ingevoerd kan worden op het digitale afhangbord m.b.v. de pas van het introcerend lid. De kosten zijn € 2,50 voor een half uur en voor een langere tijd € 5,00. Eigen leden hebben voorrang op introducées.
 12. Last but not least: als iedereen zijn of haar gezonde verstand gebruikt, vallen er geen verwijten naar anderen bij het afhangen. Ga bij twijfel te rade bij andere leden. Blijf sportief, zowel op als naast de baan!

digitaal afhangbord in de hal van het paviljoen