Lidmaatschap

Lidmaatschap van onze vereniging geeft recht tot het gebruik van de banen gedurende het seizoen waarvoor het lidmaatschap geldig is.

Tennisvereniging Attila kent vier soorten lidmaatschap:

  1. Volledig jaarlidmaatschap
    (€ 158,- voor senioren, € 92,- voor jeugd t/m 17 jaar, € 71,- voor jeugd t/m 13 jaar). Het tennisseizoen loopt van 1 april tot en met 31 maart. Het is mogelijk tussentijds lid te worden, de contributie wordt dan naar rato berekend.
  2. Studentenlidmaatschap (€ 138,-). Op vertoon van een geldige pas van de onderwijsinstelling.
  3. Winterlidmaatschap voor senioren (€ 102,-). Dit loopt van 1 oktober tot en met 31 maart. Deze mogelijkheid is alleen bedoeld voor mensen die lid zijn van een andere tennisvereniging waar het niet mogelijk is in de winterperiode te spelen.
  4. Introductielidmaatschap voor senioren (3 maanden € 50,-).
    Daarna is het lidmaatschap te beëindigen (schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie), danwel aan te vullen tot een volledig lidmaatschap tot 1 april van het daaropvolgende jaar.
    Het introductielidmaatschap kan slechts eenmalig aangegaan worden.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van de ingangsdatum tot 1 april in het komende jaar en wordt automatisch verlengd. Opzegging voor het volgende jaar moet schriftelijk of per e-mail aan de ledenadministratie op uiterlijk 31 december van het lopende jaar plaatsvinden.

 


foto: Lilian van Rooij

Vragen over lidmaatschap?

Voor meer informatie of vragen over lidmaatschap en inschrijving kunt u terecht bij de ledenadminstratie.
Inge Haak
06-44398085
attila.leden@gmail.com

 

 

 

 

 

Direct inschrijven - geen wachtlijst

Wilt u zich inschrijven als lid van tennisvereniging Attila Utrecht, dan kunt u het inschrijfformulier downloaden, invullen en opsturen naar de ledenadministratie. Dit formulier bevat tevens een Machtigingsformulier doorlopende automatische incasso t.b.v. de contributie (in geval van een jaarlidmaatschap).
Let op: voor jaarleden ook een recente pasfoto meesturen!

Introductieleden dienen een inschrijfformulier volledig in te vullen en te e-mailen naar attila.leden@gmail.com, samen met een pasfoto van zichzelf. Voor de € 50,- eenmalige contributie ontvangen wij graag een automatische incasso, via het inschrijfformulier. Het verschuldigde bedrag kan ook overgemaakt worden op Rekening NL19INGB0002083141 t.n.v. TV Attila. Door direct een pasfoto mee te sturen, krijgt u zo snel mogelijk een KNLTB- pas overhandigd en kunt u terecht op het park om te tennissen.

 

 

 

Contributie

Voor meer informatie: kies 'contributie' in het submenu hierboven.

U-pas

Voor U-pashouders geldt een kortingsregeling. Zie 'U-pas' in het submenu hierboven

Tennisles

Voor meer informatie: kies 'tennisles'in het submenu hierboven.