Contributie

De contributiebedragen voor het seizoen 2018-2019.

Volledig jaarlidmaatschap (1 april 2018 t/m 31 maart 2019):

Senior 1e lid € 158,-
Senior 2e lid € 148,-
Jeugd t/m 17 € 92,-
Jeugd t/m 13 € 71,-
Studenten € 138,-

Eenmalige inschrijfkosten (alleen voor nieuwe jaarleden): € 15,- p.p.

Het is mogelijk tussentijds lid te worden, de contributie wordt dan naar rato berekend.

Introductielidmaatschap

3 maanden € 50,-

Het introductielidmaatschap kan slechts eenmalig aangegaan worden.

Winterleden: 1 oktober 2018 t/m 31 maart 2019
(Winterlidmaatschap is alleen bedoeld voor mensen die lid zijn van een andere tennisvereniging waar het niet mogelijk is in de winterperiode te spelen.)

Senioren vanaf 18 jaar € 102,-


N.B.: Deze contributiebedragen gelden t/m 31 maart 2019, daarna kunnen nieuwe bedragen gelden

N.B. 2: Aan bovenstaande tekst kunnen geen rechten ontleend worden


Het inschrijfformulier bevat ook een een Machtigingsformulier doorlopende automatische incasso t.b.v. de contributie.. De inning van de contributie dient voor aanvang van het nieuwe seizoen mogelijk gemaakt zijn.

De contributie (+ inschrijfgeld) kan overgemaakt worden op rekeningnummer NL19INGB0002083141 t.n.v. TV Attila - Utrecht onder vermelding van naam en soort lidmaatschap.


foto: Lilian van Rooij

Vragen over lidmaatschap?

Voor meer informatie of vragen over lidmaatschap en inschrijving kunt u terecht bij de ledenadminstratie.
Inge Haak
06-44398085
attila.leden@gmail.com

 

U-pas aanbieding

Voor leden van TV Attila die in het bezit zijn van een U-pas, geldt de volgende kortingsregeling:

Zie 'U-pas' in het submenu hierboven.

 

Regeling werkzaamheden voor de vereniging
(€ 45,- regeling)

Elk lid (m.u.v. jeugd-, introductie- en winterleden) tekent éénmalig een doorlopende machtiging voor de contributie én voor een jaarlijkse bijdrage van € 45,-. Wanneer hij aan het einde van het seizoen minimaal 7 uur aan werkzaamheden voor de vereniging heeft verricht, zal het bedrag van  € 45,- niet worden afgeschreven van zijn bankrekening.
Het is ook mogelijk om de werkzaamhedenverplichting jaarlijks af te kopen, door aan het begin van het seizoen een bedrag van € 45,- euro over te maken op rekeningnummer NL19INGB0002083141 t.n.v. TV Attila met als omschrijving "afkoop werkzaamheden seizoen ........ + naam van de betaler". Ook in dit geval wordt dit bedrag niet op grond van de machtiging geïncasseerd.

De regeling kunt u hier downloaden:

De volledige tekst van de regeling.